Access denied

You do not have permission to access this area.

Possible reasons for this are:

  • You are currently not logged in to the site, to get proper access create a new user or login with an existing user.
  • You misspelled some parts of your URL, try changing it.

Login

Nieuwe blog directeur Kars Veling: ‘moeilijk bereikbaar’

Publiek dat we nog niet aanspreken met ons programma-aanbod wordt vaak aangeduid als ‘moeilijk bereikbaar’. Volgens directeur van ProDemos Kars Veling klinkt ‘Moeilijk bereikbaar’ als ‘We zullen het je nog een keer uitleggen’. En dat is niet waar het om gaat. Hij schreef er een blog over.

Beantwoording Kamervragen over Visitatierapport ProDemos

Op 24 februari stuurde minister Plasterk zijn antwoorden op een aantal schriftelijke vragen naar aanleiding van het Visitatierapport van ProDemos naar de Tweede Kamer.